JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy belép a www.baldagabi.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket:


1. A baldagabi.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) és a Balda Gabi Pillanatrejtői Facebook oldalon található összes tartalom Balda Gabriella kizárólagos szellemi tulajdona, és teljes egészében, a fotókkal, szöveges tartalommal, az ékszerek, emléktárgyak megjelenésével, külalakjával, különösen a díszítmények egyedi jellegével együtt szerzői jogvédelem alatt áll.


Balda Gabriellának a 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény alapján kizárólagos joga van a honlap illetve a Balda Gabi Pillanatrejtői Facebook oldal egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és a felhasználás engedélyezésére. Felhasználásnak minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, az átdolgozás.

Balda Gabriella előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (fotó, szöveg, grafika, termékek, a termékek jellegzetes díszítménye, stb.) bármilyen módon történő felhasználása, és kereskedelmi forgalomba helyezése. Jogosulatlan a felhasználás különösen akkor, ha arra törvény vagy az arra jogosult szerződéssel engedélyt nem ad, vagy ha a felhasználó jogosultságának határait túllépve használja fel a művet.2. Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre


A szabad felhasználás esetei


Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről - kizárólag saját felhasználás céljából - másolatot készíthet (mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására - így különösen terjesztésére, továbbküldésére, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.


A honlapon található bármely ékszer vagy emléktárgy felhasználása, különös tekintettel a kereskedelmi forgalomba hozatalra, kizárólag Bada Gabriella írásbeli engedélyével és külön díjazás ellenében lehetséges. Balda Gabriellát megillető díjazás mértéke ékszerenként, emléktárgyanként (/darab) a baldagabi.hu weboldalon aktuálisan feltüntetett kereskedelmi árral azonos. Balda Gabriella a díjazás iránti igényéről csak az erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, nyilatkozat hiányában Balda Gabriella díjazásra jogosult.


3. Balda Gabriella szerzői jog által védett művei jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei


Balda Gabriella szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben Balda Gabriella jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.


A polgári jogi jogkövetkezmények körében Balda Gabriella követelheti:


a. a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;


b. a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;


c. hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;


d. hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;


e. a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;


f. a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;


g. a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.


A jogsértő, Balda Gabriella szerzői jog által védett tartalmi elemeinek jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy minden egyes felhasznált elem után, elemenként Balda Gabriella jogosult 30.000.- Ft  összeget vele szemben kártérítésként érvényesíteni.